موانع شناخت از دیدگاه قرآن
36 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موانع شناخت مانند ظلم، کفر، اسراف، فسق و به طور کلی آنچه در اسلام به عنوان گناه شناخته می شود، موانع نور علم هستند. نکته مهم و قابل توجه این است که با ریشه یابی دقیق به این نتیجه می رسیم که همه موانع شناخت به یک ریشه اصلی می رسند و آن غلبه یافتن هوا و هوس است. هواهای نفسانی طوفانی است که غبارهایی به رنگ ناشایستگی ها ایجاد می کند. این غبارها آیینه دل را تیره و انسان را از نور شناخت بی بهره می کند و با آنکه می داند گمراه می شود، همانطور که خداوند فرموده است: «آیا آن کس را دیده ای که هوای نفس را همچون خدای خود گرفت و خداوند او را با وجود آگاهی اش، بر راه گذارد و بر گوش او مهر نهاد و بر چشمش پرده کشید، پس چه کسی بعد از خداوند او را هدایت می کند، آیا پند نمی‌گیرد. موانع به چهارفرازدسته بندی می شود.فرازاول موانع اعتقادی ازقبیل جهل،غفلت،نفاق وگمان بی اساس است . فرازدوم؛موانع اخلاقی مانندهوای نفس، ارتباط هواپرستی و نفاق مطرح است، هواپرستی موجب سلب قدرت تشخیص و افکار ضد و نقیض مانند افکار ابوجهل را ایجاد می‌نماید. هواپرستی و هوای نفس موجب سقوط حیرت‌انگیز می‌شود و فردی مانند بعلم با عورا را که از علمای عصر موسی ( ع) بود را، به زمین می‌زند. فرازسوم؛ تعصب ولجاجت است .صاحبان این صفت گوشهایشان سنگین وعقلشان قادربه درک حقیقت نیست وپیوسته باپیامبران خدابه جدال برمی خیزندومردگان زنده نماهستندوخودشان اعتراف می کنندکه قلبهای مادرزیرپوشش قرارگرفته است. فرازچهارم؛موانع پیرامونی، مانع اول دوستان گمراه است.روز قیامت پشیمان می‌شوند و می‌گویند ای کاش فلان آدم منحرف را دوست خود انتخاب نمی‌کردیم وبا پیامبر همراه بودیم.دوم تبلیغات ومحیط است.بسیاری ازجباران روزگارمانندفرعون ازتبلیغات و.محیط برای تخدیرافکارعمومی استفاده می کردند. مانع سوم، دراین فراز رهبران فاسد است، روز قیامت عذر خواهی از اینکه رهبران فاسد بود، پذیرفته نمی‌شود و در دوزخ با پیروان خود درگیر می‌شوند. می‌توان این موانع را از بین برد و در دل را به روی ملائکه گشود.
دانلود